Ny sökning
PNS0206

Digitalisation and the bioeconomy

PNS0206 Digitalisation and the bioeconomy, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-30

Ämnen

Teknologi Ekonomi Skogshushållning Landsbygdsutveckling

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Application to the course should be sent to Per-Anders Langendahl, per.anders.langendahl@slu.se be written in English and include:
- name, affiliation, full address, e-mail and phone number
- name and affiliation of PhD supervisor
- short description of PhD project (0,5-1 page)

This course is offered by the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi