Ny sökning
PNS0209

Marksystem

PNS0209 Marksystem, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-10-12

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö