Ny sökning
PNS0210

Tillämpad biomolekylär NMR-spektroskopi

PNS0210 Tillämpad biomolekylär NMR-spektroskopi, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-10-14

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information


The course extends over two weeks. During the first week, four days will be devoted to lectures and to a demonstration of the NMR facility. The second week starts with three days of practical training, where each student has about half a day of NMR time. After one day of preparing a report on the results, the final day is devoted to a seminar where the students present the outcomes of the projects.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper