Ny sökning
PNS0210

Tillämpad biomolekylär NMR-spektroskopi

PNS0210 Tillämpad biomolekylär NMR-spektroskopi, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-10-14

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Kemi
Kurskod: PNS0210 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%