Ny sökning
PNS0213

Introduction to statistical learning

PNS0213 Introduction to statistical learning, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-02

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik