Ny sökning
PNS0214

Kritiska perspektiv på jordbruksförändring

PNS0214 Kritiska perspektiv på jordbruksförändring, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-18

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course leaders:
Klara Fischer (klara.fischer@slu.se)
Brian Kuns (brian.kuns@slu.se)

The course will consist of in-class instruction in Uppsala during week 40 (October 4-7, 2021), followed by an online, 2-hour seminar every second week until the course ends in week 46 (i.e. one seminar each during week 42, 44, and 46, with the course ending on Nov 19, 2021).

The course is offered by the research school Society and Landscape (SL) at the Department of Urban and Rural Development, SLU.