Ny sökning
PNS0216

Landsbygdsutveckling i globala syd

PNS0216 Landsbygdsutveckling i globala syd, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-28

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kursfakta

Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: PNS0216 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 60%