Ny sökning
PNS0220

Praktisk röntgenkristallografi

PNS0220 Praktisk röntgenkristallografi, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-04

Ämnen

Kemi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kursfakta

Ämne: Kemi
Kurskod: PNS0220 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 45%