Ny sökning
PNS0221

From population to ecological functional genomics: Concepts, tools and applications

PNS0221 From population to ecological functional genomics: Concepts, tools and applications, 2,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-08

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0221 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%