Ny sökning
PNS0232

Hands on Metabolomics

PNS0232 Hands on Metabolomics, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-18

Ämnen

Kemi Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course organizers: Ali Moazzami, Hanna Eriksson Rönisch
Research school: FFB (Focus on Food and Biomaterials)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper