Ny sökning
POG0069

Etik och vetenskapsfilosofi

POG0069 Etik och vetenskapsfilosofi, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2015-06-22

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course consists of lectures and exercises/group exercises combined. Participation is mandatory, as is preparation for the exercises.

Schedule 2021:

November 23-24
December 2 (Zoom)
December 6 (Zoom)
December 13-14

For registration, please use the link https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Ansvarig institution/motsvarande

Planeringsavdelningen