Ny sökning
POS0007

Att kommunicera forskning

POS0007 Att kommunicera forskning, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-02-04

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application please visit:
https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Link to the course syllabus
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=en&kurskod=POS0007
Course certificates will be given after completed course. The course is given in English. The course is limited to 15 participants.
Course dates: March/April 2020
Responsible department
Department of Molecular Sciences (Research school Focus on food and biomaterials in collaboration with NJ-research schools), Division of Communication, Division of Planning

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper