Ny sökning
PVG0041

Quality assurance for laboratory work in PhD-projects

PVG0041 Quality assurance for laboratory work in PhD-projects, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-10-01

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is composed of lectures and theoretical exercises (25 h), laboratory exercises (6 h), group work (6 h), own work (8 h) and presentation/discussions (5h). Lab exercises are performed in small groups

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper