Ny sökning
PVG0044

Presentation techniques and current research in veterinary medicine and animal science

PVG0044 Presentation techniques and current research in veterinary medicine and animal science, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-08

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will run during three years and during this three-year period approximately 90 seminars will be held. The student can select which seminars to attend. Exact dates and times of the seminars will be announced at latest two days in advance. In addition, one to two workshops will be given per semester. For seminars participation via video-link is possible, but participation in the workshops and when serving as Moderator will require physical presence.