Ny sökning
PVG0047

One Health: concept, cases and methodology

PVG0047 One Health: concept, cases and methodology, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-03-24

Ämnen

Biomedicinsk vetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

International and national lecturers, as well as lecturers from SLU, will be
invited as lecturers. The course will be held digitally to facilitate participation for SLU’s PhD students at all campuses.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap