Ny sökning
PVS0132

Seminars in Clinical Sciences

PVS0132 Seminars in Clinical Sciences, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-03-14

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is extended to include all research in Veterinary Medicine and Animal Science and is open to all research students and residents within this area.
The course will run during 2 years and during that time approximately 30 – 50 seminars will be held. Exact dates and times of the seminars will announced latest two days in advance. Generally, one seminar is held each Thursday between 12:00-13:00 in Tanngrisner, 5th floor in the VHC-building. Attendance should be notified in advance through Outlook invitation or to the course organizer if the participant would like a small lunch sandwich during the following session.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper