Ny sökning
PVS0142

Molecular infection biology

PVS0142 Molecular infection biology, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-12-20

Ämnen

Patobiologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For application: www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap