Ny sökning
PVS0156

Näringsfysiologi

PVS0156 Näringsfysiologi, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-28

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course assumes good prior knowledge within animal nutrition and animal physiology.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård