Ny sökning
PVS0158

Statistical Analysis of laboratory and clinical studies

PVS0158 Statistical Analysis of laboratory and clinical studies, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-10

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will take place in SLU’s Centre for Veterinary Medicine and
Animal Science on campus Ultuna in Uppsala. The course is given in collaboration with the network CAReNet, www.slu.se/carenet.

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper