Ny sökning
PVS0165

Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention

PVS0165 Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-11-07

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0165 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 45%