Ny sökning
PVS0166

Equitation science

PVS0166 Equitation science, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-08

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursfakta

Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: PVS0166 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 15%