Ny sökning
PVS0167

Quantitative microbial risk assessment

PVS0167 Quantitative microbial risk assessment, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-13

Ämnen

Veterinärmedicin

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Due to the extensive exercises that will be during the course week, it is not possible to attend this course by distance.
Online application: www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper