Ny sökning
SG0226

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd

Under kursen behandlas hur beslutstödssystem används för analyser till stöd för strategiska beslut. Systemets olika delar gås igenom inklusive olika metoder för insamling av data och hur ny data kan genereras. Studenten kommer under kursen att öva på att använda programmet Planvis och hur programmet används för att analysera avverkningsmöjligheter och skogstillstånd och med hjälp av programmet presentera analysernas resultat i form av tabeller, diagram och kartor med mera. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv och olika förutsättningar som bland annat ägarskap, skogsinnehav och skogsvårdsambitioner studeras olika fall. Resultaten från analys av fallen ligger sedan till grund för en skriftlig rapport, baserad på grunder i vetenskapligt skrivande som även presenteras muntligt. Studenten får möjlighet att träna på att kommentera och granska andras fallstudier.


Övningar, muntliga presentationer och skriftliga rapporter är obligatoriska moment.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0226-30167 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0226

Läsåret 2021/2022

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30023)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30019)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30021)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30082)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2018/2019

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30229)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0226 Anmälningskod: SLU-30167 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%