Ny sökning
SG0230

Skogens skötsel, planering och hälsa

I kursen får du tillfälle att lära dig om beståndsdynamik i likåldriga och olikåldriga bestånd, effekter av skogskötselåtgärder på träds och bestånds tillväxt och utveckling och hur dessa kan utformas för att nå vissa mål. Fältövningar och fältexkursioner ger möjlighet till kunskap och färdigheter i bl a naturlig föryngring, plantproduktion, blädning, beståndsinventering, skogsskadebedömningar, mm. I kursen ingår att upprätta en skogsbruksplan för en mindre fastighet. Arbetet innebär möte med markägare, fältinventering, analys av skogstillståndet och förslag till skötselplan för de kommande 10 åren. Du får även utveckla dina kunskaper i skogsskadebedömningar, både biotiska och abiotiska, och hur de påverkas och kan hanteras med hjälp av skogsskötsel och planering.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0230-10238 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0230

Läsåret 2021/2022

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10046)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10011)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10020)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10021)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10097)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0230 Anmälningskod: SLU-10238 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%