Ny sökning
SG0242

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk

Kursen ger en förståelse för hur grundläggande biologi fungerar som bas för tillämpningar i framtidens skogsbruk. Kursen behandlar nyckelfaktorerna som vatten- och kväveupptag, fotosyntes och kolhydratmetabolism och -transport som är avgörande för trädets tillväxt. I diskussioner samt fallstudier skapar studenterna sig en förståelse på hur dessa processer påverkas av yttre faktorer (t.ex. klimatförändring, gödsling etc.) och kan effektiviseras, t.ex. genom genteknik.


Vid föreläsningar och diskussioner behandlas sedan trädegenskaper av betydelse för kvalitén av framtida skogsprodukter och för en biobaserad ekonomi som fiberegenskaper, kemiskt innehåll, energivärde m.m. Nya tekniker för skogsträdförädling såsom markörassisterat urval, klonuppförökning och genmodifiering och dess betydelse för plantageskogsbruk presenteras. Under obligatoriska laborationsmoment inkl. rapportskrivning fördjupas kunskapen om hur genmodifiering görs rent praktiskt i växter.


Värdet av dessa nya metoder för framtida skogsbruket samt samhällets syn på dessa tas upp i diskussioner. För- och nackdelar med plantageskogsbruk jämfört med traditionellt skogsbruk behandlas i efterföljande obligatoriska rapportskrivning och seminarium. Studenten får möjlighet att träna på att kommentera och granska andra studenters arbeten i dessa moment.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0242-30174 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0242

Läsåret 2021/2022

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30061)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30017)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30015)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30246)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0242 Anmälningskod: SLU-30174 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%