Ny sökning
SG0243

Genuskompetens för skogssektorn

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg för att kunna arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet. Genuskompetens för skogssektorn är en 7,5hp-distanskurs på halvfart med fyra träffar online. Detta innebär att kursen är helt på distans och sträcker sig över ungefär 2,5 månad.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0243-40031 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0243

Läsåret 2022/2023

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40114)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40013)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40009)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40014)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40139)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**1) ** Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk

Kön & genus

Mia Eriksson & Lucas Gottzén (2020) Genus, Liber (s. 10-43)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 15-19)

Ganetz, Hillevi (2012) Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin, Gidlunds förlag. (s. 31-36)

Johansson, Kristina (2019) Inkvoterade kvinnor och för-fördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 53-62)

Johansson, Maria (2019) Fler kvinnor i det svenska skogsbruket! - men var får de plats?, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 63-73)

Intersektionalitat, normkritik och jämställdhet

SOU (2014:34) Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (s. 36-42, 267-268)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 33-38)

Ringblom, Lisa (2019) Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen, , I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 27-38.


**2) ** **Organisation och ledarskap**

Organisation

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 51-171)

Andersson, Elias (2019) Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 39-52.

Johansson, Maria (2019) #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 183-194.

Arbetsliv & diskriminering

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 235-293, 295-320)

Andersson, E. & Joahsson, M (2022) Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet. (s.5-6, 9-13)

DO (2019) Arbetsgivarens aktiva åtgärder


**3) ** **Skogens relationer**

Policy

Holmgren, Sara (2019) Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 75-88.

Konkurrenskraft kräver jämställdhet: jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn

Skogsägarskapet

Andersson, Elias (2019) Skogsägarskapets kön och förväntningar – hur naturen blev känslosam, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 171-182.

Appelstrand, Marie (2019) Osynliga entreprenörer i skogen? – förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 109-120.

Lidestav, Gun (2001) Kräver skogen sin man eller duger en kvinna?, I: Kvinnor och jord: Arbete och ägande från medeltiden till nutid (red. Liljewall et al.), s. 159-173.

Natur/biologi

Ah-King, Malin (2012) Genusperspektiv på biologi (s. 6-29)


**Referenslitteratur:**

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogshushållning Skogsvetenskap
Kurskod: SG0243 Anmälningskod: SLU-40031 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%