Ny sökning
SG0248

Skogliga ekonomiska analyser

I denna kurs ger vi studenterna kunskaper och färdigheter om hur man använder ekonomiska analyser för att vägleda hållbar användning och hantering av skogens resurser. Med utgångspunkt i ekonomisk teori använder vi numeriska tekniker för att hitta vad som skulle vara önskvärda typer av skogsförvaltning och timmeravverkning. Vi studerar också hur beskattning påverkar förvaltningen och marknadsvärderingen av skogsfastigheter. Vi betonar hur viktiga hållbarhetshänsyn bör tas i formella redovisnings- och finansiella rapporter från skogsorganisationer. Vi betonar alla dessa aspekter av ekonomiska analyser tillsammans med möjligheter att förbättra elevernas kommunikationskunskaper, både muntligt och muntligt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0248-20119 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0248

Läsåret 2021/2022

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20031)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20024)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20010)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: SG0248 Anmälningskod: SLU-20119 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%