Ny sökning
SG0248

Skogliga ekonomiska analyser

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0248

Läsåret 2021/2022

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20031)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-M2031)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20024)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20010)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

SG0248 Skogliga ekonomiska analyser, 15,0 Hp

Forest Economics Analyses

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomisk och financiell analys 7,5 0202
Skogsvärdering och beskattning 4,5 0203
Redovisning 3,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0248 Anmälningskod: SLU-20119 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%