Ny sökning
SG0253

Skogens djur

Under denna kurs får du grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter. Du lär dig att identifiera däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, ordningar av insekter och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0253-30225 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0253

Läsåret 2021/2022

Skogens djur (SG0253-30295)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skogens djur (SG0253-30028)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skogens djur (SG0253-30046)

2020-01-20 - 2020-04-30

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: G1N
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0253 Anmälningskod: SLU-30225 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%