Ny sökning
SG0276

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel

I den här kursen kommer vi att fokusera på de produktions- och tillväxtmodeller som används inom skogsbruket, vad dessa modeller är och varför vi behöver dem. Vi kommer att titta på hur man utvecklar nya tillväxtmodeller och vilken information och verktyg som kan användas. Genom att analysera styrkor och svagheter hos olika modeller kommer vi också att utforska möjligheten att göra långsiktiga prognoser om skogens utveckling och vilka utmaningar det innebär. Mot slutet av kursen kommer det anordnas en fältvecka där vi testar datainsamling, modellutveckling och modellanvändning på en skogsfastighet utanför Göteborg.

Information från kursledaren

Hi, and welcome to the course Forest modelling for sustainable forest management. I'm Martin Goude, and I'm the course leader. The other teachers and I look forward to meeting you this November. During the course, we will cover parts of the vast topic of forest growth and yield modelling. We will discuss what a model is and what it is used for in forestry. How models are developed, what data is needed for development, and how that data is collected. The fourth week of the course will be a field-based week where we visit the Östad forest estate and combine filed based and lecture hall exercises.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0276-20114 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0276

Läsåret 2023/2024

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel (SG0276-20096)

2023-10-31 - 2023-11-30

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0276 Anmälningskod: SLU-20114 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%