Ny sökning
ST0058

Statistik för ekonomer

I denna kurs kommer du i kontakt med verktyg för att beskriva och analysera ekonomiska data. Med datorns hjälp får du med statistiska programpaket analysera typiska situationer.

I kursen introduceras du till kraftfulla och allmängiltiga statistiska metoder, som regressions- och tidserieanalys. Dessutom lär du dig grunderna i att planera marknadsundersökningar, göra urval, sammanställa och utvärdera data.

Du tillämpar dina kunskaper i ett flertal projekt som pågår under hela kurstiden, där du både får planera en undersökning och analysera inhämtade data med hjälp av statistiska programpaket.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ST0058

Läsåret 2023/2024

Statistik för ekonomer (ST0058-20193)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Statistik för ekonomer (ST0058-20041)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Statistik för ekonomer (ST0058-40098)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Statistik för ekonomer (ST0058-40109)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Statistik för ekonomer (ST0058-40085)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Statistik för ekonomer (ST0058-40064)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Statistik för ekonomer (ST0058-40023)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Statistik för ekonomer (ST0058-40041)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Newbold, P., Carlson, W. L. & Thorne, B. (2020). Statistics for Business and Economics. Global edition. 9:e upplagan.
Pearson Education Limited.

Wenemark, M (2023) Enkätmetodik: att planera och genomföra en undersökning. Studentlitteratur ISBN: 9789147147298

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0058 Anmälningskod: SLU-20180 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%