Ny sökning
ST0059

Grundläggande matematik och statistik för biologer

Som agronom eller biolog kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data och modellera dynamiska förlopp i naturen.

I kursen möter du i matematikdelen bl.a. en speciell typ av ekvationer, differentialekvationer, som är användbara för att modellera förlopp som beror av tiden. I statistikdelen presenteras statistiska grundbegrepp och några vanliga statistiska metoder. I regressionsanalys introduceras du till statistisk metodik för att studera samband mellan olika variabler.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du med frågeställningar kring data i datorövningar med modern statistisk programvara.

Information från kursledaren

Hej, studenter på ST0059, vt 2024!

All löpande kursinformation ges via kursrummet i Canvas.

Bästa hälsningar,

Jesper Rydén (huvudlärare på kursen)

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-02-28

Andra kursvärderingar för ST0059

Läsåret 2023/2024

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10403)

2023-09-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30176)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2022/2023

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10209)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30296)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2021/2022

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10212)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30222)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30179)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30096)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30148)

2018-01-15 - 2018-02-18

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

J-E Englund (2023). Grundläggande statistik för kurser vid SLU. Kompendium

A Dunkels, B Klefsjö, I Nilsson, R Näslund, K Vännman (1990). Mot bättre vetande i matematik (3:e uppl). Studentlitteratur.

J Rydén (2023).* Introduktion till differentialekvationer för agronomer och biologer*. Kompendium

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik Matematik/tillämpad matematik
Kurskod: ST0059 Anmälningskod: SLU-30351 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%