Ny sökning
SV0013

Södra Sveriges skogar och landskap

Undervisningen sker huvudsakligen i fält med inslag av studiebesök hos olika markägare och organisationer. Under kursen besöker vi många olika skogs- och naturtyper där vi varvar lärarledd undervisning med små och större uppgifter som studenterna får jobba med i grupper av varierande storlek. Vi lägger speciell vikt vid de skogsekosystem som är unika för södra Sverige ur ett nationellt perspektiv. Vidare får studenterna möta skogsägare och organisationer med olika målsättningar med sitt ägande/brukande samt diskutera avvägningar mellan skogens olika nyttor och risker förknippat med brukandet. Närvaro vid samtliga kursmoment är obligatorisk och ett krav för godkänd kurs.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 5 hp Naturliga processer  • 1,5 hp Mål, planering och policy  • 1 hp Arbetsprocesser
Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-06-30 och 2024-07-21

Andra kursvärderingar för SV0013

Läsåret 2022/2023

Södra Sveriges skogar och landskap (SV0013-50026)

2023-06-05 - 2023-07-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0013 Anmälningskod: SLU-50060 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%