Ny sökning
SV0014

GIS för skog och landskap

I den här kursen ges en introduktion till GIS med inriktning på skogliga användningsområden. Vi introducerar ArcGIS PRO och R studio som verktyg. I kursens moduler jobbar studenterna med nutida och historiska kartdata för att göra enklare geo-analyser, visualisera skogliga data och grön infrastruktur. Exempel-data som används är t.ex skogliga plandata, RenGIS för norra Sverige, egna insamlade datapunkter och historiska kartmaterial. Kursen är möjlig att göra antingen på distans eller på campus. Kursen ingår i programmet Forest and Landscape men kan tas som en fristående kurs i GIS. Läs mer under ”Schema”.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0014

Läsåret 2023/2024

GIS för skog och landskap (SV0014-20102)

2023-10-31 - 2023-11-30

Läsåret 2022/2023

GIS för skog och landskap (SV0014-20111)

2022-11-01 - 2022-12-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista


An introduction to geographical information systems

Heywood, D. Ian 

Cornelius, Sarah

Carver, Steve 

4. ed., Harlow : Prentice Hall, 2011, 
ISBN : 027372259X
ISBN : 9780273722595
ISBN : 9780273722632
English

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0014 Anmälningskod: SLU-20073 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%