Ny sökning
TD0010

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter

Kursen omfattar  • kunskap om domesticering av växter, trädgårdsväxters genetik i interaktion med omgivande miljö samt olika växtförädlingsmetoder.  • grundläggande kunskap om frö, frögroning och frökvalitet.  • trädgårdsodlingens utveckling ur ett historiskt perspektiv.  • kulturplanering och kulturstyrning av viktiga annuella och perenna växter, utifrån ett definierat mål, som beskriver förloppet från sortval och odlingsstart till skördad produkt, inklusive efterskördhantering. Växter som odlas på friland och i växthus behandlas.  • genetiska faktorers och odlingsåtgärders inverkan på trädgårdsväxters kvalitet och hållbarhet  • grundläggande kunskap om bakomliggande orsaker till praxis inom hantering och lagring av trädgårdsprodukter.  • en orientering om begränsningarna av användning av trädgårdsprodukter i relation till livsmedelssäkerhet och toxikologi.  • laborationer, innefattande en odlingslaboration rörande översiktlig kunskap om vatten, växtnäring, substrat samt temperaturens inverkan på tillväxt och utveckling.  • tillämpning av statistisk bearbetning applicerat på växtmaterial.
Moment i kursen är föreläsningar, projektarbete individuellt och/eller i grupp, seminarier, laborationer, övningar och studiebesök. Schemalagda laborationer, handledning, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TD0010

Läsåret 2023/2024

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20122)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20170)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20183)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20079)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20075)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20054)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: TD0010 Anmälningskod: SLU-20005 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%