Ny sökning
TD0019

Projektkurs trädgård

Kursen skall ge inblick i metoder som kan användas för problemlösning samt ge träning att planera, genomföra och redovisa ett projektarbete. Genom att arbeta med konkreta problemställningar i samarbete med trädgårdsföretag får studenten kunskap om aktuella frågor inom trädgårdsnäringen. Projektarbetet sker antingen individuellt eller i grupp kombinerat med individuella litteraturstudier där studenten får möjlighet att använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TD0019

Läsåret 2023/2024

Projektkurs trädgård (TD0019-20124)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Projektkurs trädgård (TD0019-20160)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur

Eriksson M, Lilliesköld J 2005 Handbok för mindre projekt. Liber, Stockholm. Behöver införskaffas till kursstart!

Eksvärd K 2003 Tillsammans kan vi lära och förändra – deltagardriven forskning för svenskt lantbruk. Centrum för Uthålligt Lantbruk, Uppsala. Kopia av aktuella sidor delas ut vid kursstart

Kvale S 1996 InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing: Thousand Oaks, CA: Sage. Chapter 7 pages 124-143. Canvas

Material som delas ut i samband med undervisningen eller som laddas upp i Canvas, ingår i den obligatoriska kurslitteraturen om inte annat specifieras.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: TD0019 Anmälningskod: SLU-20008 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%