Ny sökning
TD0020

Botanik, plantskoleproduktion och ståndortskunskap

För att kunna föröka, odla och välja rätt växter för olika hortikulturella miljöer krävs mycket kunskap om både växterna och olika produktionsmetoder. I denna kurs får du möjlighet till fördjupad kännedom om sortiment, hållbar produktion och användning av plantskoleväxter i Sverige. Kursen behandlar såväl buskar som träd och perenner för trädgård, park, stad, landskap och skog. Kursen tar också upp hur olika utmaningar kring produktion och användning av plantskoleväxter kan mötas i perspektivet av ett förändrat klimat.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TD0020

Läsåret 2023/2024

Botanik, plantskoleproduktion och ståndortskunskap (TD0020-10266)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Rekommenderad litteratur

Brander PE, Nyman Eriksen E, Thejsen J (2007) Plantskolebogen. Fysiologi, formering och dyrkning. ISBN: 9788791319051

samt

Hartman and Kester’s Plant propagation (2018) Principles and practices. 9th edition (Person New International Edition. ISBN13: 9780134480893 (finns att köpa som e-book).

alternativt

Hartmann and Kester’s Plant propagation (2014) Principles and practices. 8th edition (Person New International Edition. ISBN 13: 978-1-292-02088-4 (fritt tillgänglig via internet)

https://dokumen.pub/hartmann-amp-kesters-plant-propagation-principles-and-practice-8th-ed-1292020881-9781292020884.html

Lista på övrig kurslitteratur kommer att finnas tillgängligt via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: TD0020 Anmälningskod: SLU-10007 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%