Ny sökning
TE0019

Geografiska informationssystem

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor, och tar bl.a. upp GIS i ett systemperspektiv, spatiala datamodeller, geodesi, geografiska karttjänster och produkter, satellitbaserad positionering, fjärranalys, samt kartografi och kartproduktion.


Undervisningen utgörs av föreläsningar, interaktiva case-baserade moment där GIS-projekt analyseras (närvaro kan vara obligatorisk), samt problemorienterade datorövningar. Datorövningarna genomförs i form av webbaserade utbildningsmoduler, där obligatoriska och valbara övningar kombineras så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-01-07 och 2024-01-28

Andra kursvärderingar för TE0019

Läsåret 2022/2023

Geografiska informationssystem (TE0019-20124)

2022-12-02 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Geografiska informationssystem (TE0019-20104)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Geografiska informationssystem (TE0019-20143)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Geografiska informationssystem (TE0019-20095)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Geografiska informationssystem (TE0019-20075)

2018-12-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) An Introduction to Geographical Information Systems

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9780273722595/an-introduction-to-geographical-information-systems/
**Author: **Heywood, Ian
**ISBN: **9780273722595
**Comment: **Lecture textbook. 864 SEK at Bokus.com.

2) Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar

Link:https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/geografisk-informationsbehandling/
**Author: **Lars Harrie (editor)
**ISBN: **9789144088778
**Comment: **Alternative lecture textbook in Swedish. 365 kr på Studentlitteratur.

  1. Getting to know ArcGIS Desktop

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589484283/getting-to-know-arcgis/
**Author: **Law M, Collins A
**ISBN: **9781589483828
**Comment: **Optional training literature. 783 SEK på Bokus.

  1. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589482944/esri-guide-to-gis-analysis-volume-1/
**Author: **Mitchell A.
**ISBN: **9781879102064
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 241 kr på Bokus.com.

5) The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589486089/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-2/
**Author: **Andy Mitchell
**ISBN: **2004400242
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 583 kr på Bokus.com.

  1. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction

**Link: **https://www.bokus.com/bok/9781589483057/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-3/
**Author: **Mitchell A.
**ISBN: **9781589483057
**Comment: **Optional inspiration for the project-based part of the course. 685 kr på Bokus.com.

  1. Cartography - Visualization of Spatial Data

**Link: **https://www.bokus.com/b/9780273722793.html?pt=search_result&search_term=Kraak
**Author: **Kraak M-J, Ormeling F
**ISBN: **9780273722793
**Comment: **Optional inspiration for the finalization of project presentation. 678 SEK at Bokus.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TE0019 Anmälningskod: SLU-20191 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%