Ny sökning
TN0327

Teknologi, mark och klimat för odling

Kursen omfattar följande avsnitt: • Mass- och energiflöden samt energibegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv. • Mark- och substratbegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv. • Hydrologiska och klimatmässiga grundbegrepp. • Styrning av växtens tillväxt- och utveckling med hjälp av yttre odlingsfaktorer. • Odlingssubstratens och gödselmedlens användning i odling. • Exkursioner och demonstrationer används för att exemplifiera kursens teoretiska moment.
Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0327

Läsåret 2023/2024

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30213)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30207)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-SALI1)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30141)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30134)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30275)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30125)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30081)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30073)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30263)

2016-01-18 - 2016-03-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatoriska kursböcker

 • **Eriksson J, Dahlin S, Nilsson I, Simonsson M 2011 **Marklära. Studentlitteratur.
 • **Raab B, Vedin H 2004 ***Klimat, sjöar och vattendrag. *Sveriges Nationalatlas. Kopia kan köpas i Receptionen i Alnarpsgården (utsåld från förlaget).

Obligatoriska artiklar och kompendier

 • Alsanius B 2006 Gödsel och gödselmedium. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Alsanius B 2006 **Växtplatsens förråd - växtens behov. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Alsanius B, Kritz G 2006 *oHortikulturella odlingssubstrat. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. ***(Canvas)

 • **Areskoug M 2006 **Miljöfysik, energi för hållbar utveckling. Studentlitteratur. Kap 16. (Canvas)

 • **Ascard J, Björkholm AM 2014 **Teknik för småskalig ekologisk grönsaksodling. Jordbruksinformation 2014:7.

 • Ascard K 2003 Lager för kvalitetsprodukter. Jordbruksverket.

 • Ascard J 2015 Ogräsreglering. Jordbruksverket P 10:9.** **

 • Energimyndigheten *Värme i villan. *s. 1-36. (Canvas)

 • Gullfiber (Isover) 1998:* Isolerteori*. s. 4-14. (Canvas)

 • **Hörndahl T 2009 **Strömningslära. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU. (Canvas)

 • Hörndahl T 2010 Tekniska grundbegrepp. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik (Canvas)

 • Hörndahl T, Nimmermark S 2020 *Formel- och tabellsamling i teknologi, kemi och statistik för trädgårdsingenjörsprogrammet. *Inst f Biosystem & Teknologi, SLU. sid 5-20 + 27-49. (Säljs i Receptionen i Alnarpsgården)

 • Malgeryd J 2003 Spridning av gödsel i ekologisk odling. Jordbruksverket. (Googla)

 • **Möller Nielsen J, Nimmermark S 2019 **Växthusteknik. Jordbruksverket.

 • Nimmermark S 1996 Potatislagring. Rapport 109. Inst f Jordbrukets Biostystem och Teknologi, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Stephansson O mfl 1987 **Jord, berg, luft, vatten. Utbildningsradion. s. 6-41, 50-77, 116-123. (Finns som referenslitteratur i Alnarpsbiblioteket: Ca 02/120)

 • **Svensson B + Nordmark L 2015 **Maskiner & teknik för frukt- och bärodling. Föreläsnings-anteckningar. (Utdelas)

 • Svensson S-E 2003 *Bevattning i grönsaksodling. *Jordbruksverket.

 • Svensson S-E, Hansson D 2003 Jordbearbetning och sådd av grönsaker. Jordbruksverket. (Googla)

 • Svensson S-E, Hansson D 2003 Plantering av grönsaker. Jordbruksinformation 2003:9, s 10-19. (Googla)

 • Sällvik K, Ehrlemark A 2007 Fuktig luft. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU-Alnarp. (Canvas)

Observera att:

 • I den här kursen ingår litteratur utöver detta i den **supplerande litteraturen **och är inte obligatorisk.

 • Jordbruksinformation samt övriga skrifter från Jordbruksverket kan laddas ner från Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se. Dessa skrifter hittas enklast via Google.

Supplerande litteratur

 • **Ashman MR, Puri G 2008 **Essential Soil Science. Blackwell Publishing.
 • **Caron J, Schmielewski G, Alsanius BW, Zheng Y, and Michel JC 2023 **An updated glossary of terms and basic characteristics of growing media. *Acta Horticulturae* 1377, 925-934. doi:10.17660/ActaHortic.2023.1377.116
 • **Delin S, Engström L **2021 *Att sprida organiska gödselmedel.* JO21:2. Jordbruksverket.** **
 • **Fridell K, Gustafsson EL 2013 **Kompendium i markfysik: Kompletterande litteratur. (Canvas)
 • **Nimmermark S 1992 ***Växthusteknik med anpassning för Norrland. *Special-meddelande 195, Inst. f. Lantbrukets byggnadsteknik, SLU. valda sidor (Biblioteket)
 • **Nimmermark S 2016 **Instuderingshjälp till Areskoug (2006) (Canvas)
 • **Nimmermark S, Möller Nielsen J 2014 **Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus – Aktuellt kunskapsläge. Rapport 2014:19. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap, SLU. (Canvas)
 • **Sandin H 2006 **Bevattning och växtnäringsutnyttjande. Greppa Näringen, 34 sidor. (Googla, eller gå in på www.greppa.nu och sök under Broschyrer)
 • **Tahvonen R **Styrning av odlingsförhållanden i modern trädgårdsproduktion
 • **Neuman L, Sörkvist L **Fältmaskiner i lantbruket - från bearbetning till skörd, L&L Förlag.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Trädgårdsvetenskap Teknologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TN0327 Anmälningskod: SLU-30006 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%