Ny sökning
TN0332

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0332

Läsåret 2021/2022

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30165)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30267)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30067)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30268)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30015)

2018-01-15 - 2018-03-20

Kursplan

TN0332 Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 Hp

Technology and work environment in crop production

Ämnen

Teknologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,0 0202
Obligatoriska uppgifter 2,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0332 Anmälningskod: SLU-30055 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%