Ny sökning
TN0354

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för agrara teknologier för hållbar utveckling och resursutnyttjande i låg- och medelinkomstländer. Kursen tar upp deltagande forskning, socio-ekonomiska aspekter av hållbar utveckling inklusive resiliens och genderperspektiv, liksom mekanisering, tekniköverföring och resurshantering. Kursen inleds med föreläsningar och övningar som behandlar småskalig förnybar energiteknik, småskaliga teknologier för avfall och sanitet, transport-, logistik- och försörjningskedjor för resurseffektivitet i både landsbygd och urbana sammanhang, samt markvård och odlingssystem. Därefter genomförs ett projekt där ett case (t.ex. en by) studeras som ett system där studenterna analyserar resursflöden och presenterar teknik- och hanteringslösningar för bättre hållbarhet och resurseffektivitet.

Information från kursledaren

2020-09-01
Introduction lecture practical preparation
Dear Students! Please have a look at https://student.slu.se/en/ You can find information about Ultuna campus if you are new and what coronavirus-associated precautions should be taken. If you have symptoms and can not attend the introduction lecture, but still would like to participate, please let me know. I will create an online room so you can participate from home. Best regards, Evgheni Ermolaev

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0354-10253 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0354

Läsåret 2023/2024

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10408)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10210)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10221)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Marking scale

5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

Objectives

The objective of the course is to develop knowledge and understanding of technologies for sustainable development and utilisation of renewable resources in low- and medium-income countries. The course focuses on production and processing of food and renewable energy. In particular, the course aims to prepare the students towards working with technology transfer and development, e.g. in the context of exchange programs, field studies and consultancy.

After completion of the course, the student should be able to:

  1. identify socio-economic aspects of sustainable development in the context of low- and medium income countries;
  2. analyse flows of nutrient, water or energy resources in small-scale rural and urban contexts of low- and medium income countries;
  3. propose methods for assessment and development of solutions for improved resource efficiency with an emphasis on the food system and required nutrient, water or energy resources.

Grading criteria

Learning outcome

Grade 3

Grade 4

(in addition to knowledge for grade 3)

Grade 5

(in addition to knowledge for grade 4)

1

Describe different aspects of sustainable development.

Discuss how aspects of sustainability relate to each other.

Discuss and evaluate aspects of sustainability, how they relate to each other and what are possible trade-offs that management faces in achieving sustainability.

2

Describe alternatives for nutrient and water recycling and energy production in small-scale context. Compare different aspects of the appropriate technologies based on function and efficiency.

Discuss the nutrient and energy flows within the framework of circular economy. Evaluate the appropriateness of technology based on their sustainability and economic viability.

Perform a complete assessment highlighting advantages and challenges of technologies for implementation of nutrient and water recycling and energy production with focus on sustainability, efficiency and economic viability. Discuss trade-offs and perform long-term planning including the possible impacts of climate change.

3

Describe alternative solutions for improved resource efficiency with an emphasis on the food system and required nutrient, water or energy resources.

Discuss the advantages and challenges of different solutions. Evaluate different systems and their potential for improved sustainability in rural and urban context of low- and middle income countries.

Propose appropriate methods and use them to perform a system assessment where different parts of the system implement the studied technologies that fit together for creating a coherent solution addressing sustainability at the appropriate scale.

Compulsory course components

The course includes introduction, seminars and presentations that will be marked in the schedule as compulsory. The project work and preparations for the seminar are compulsory. Any compulsory component of the course that is missed will have to be compensated for by handing in an additional assignment. All the compulsory components of the course have to be complete in order to obtain a final grade.

Requirement for passing the course and final credits

Activity

Expected from student

Part of Learning Outcome

Grading type

Grading (% of total)

Credits (HEC)

Preparation for seminars

Completion of preparation for all compulsory seminars

1, 2, 3

Pass / Fail

15%

3

Exercises

Completion of all exercises

2, 3

Pass / Fail

10%

Project work participation

Active participation

1, 2, 3

Pass / Fail

15%

Project presentation

Presentation and opposition

1, 2, 3

Grade

30%

4.5

Project report preparation

Written report

1, 2, 3

Grade

30%

Litteraturlista

  1. Literature list is available on Canvas course page [Literature list is available on Canvas course page] (https://slu-se.instructure.com/courses/2212/pages/literature-list)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Miljövetenskap Teknologi Miljövetenskap
Kurskod: TN0354 Anmälningskod: SLU-10253 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 25%