Ny sökning
TN0356

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion

Kursen syftar till att ge kunskaper om precisionsteknologi för animalieproduktion (Precision Livestock Farming, PLF) inklusive förståelse av dess principer och ramar, utformning och utvärdering med inriktning på slutanvändarperspektiv och kommersialisering.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0356

Läsåret 2023/2024

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion (TN0356-30006)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2021/2022

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion (TN0356-30293)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion (TN0356-30293)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Literature

The literature in the course will consist of various scientific papers and other sources of information. The literature will be available on the course platform on the different modules and released successively.

As an introduction to the topic of precision livestock farming, we advise you to read the papers "General Introduction to Precision Livestock Farming" by D. Berckmans and “The Hitchhiker's Guide to Integration of Social and Ethical Awareness in Precision Livestock Farming Research” by Guzhva et al.

The papers are found here:

Berckmans - https://academic.oup.com/af/article/7/1/6/4638786?login=true

Guzhva - Frontiers | The Hitchhiker's Guide to Integration of Social and Ethical Awareness in Precision Livestock Farming Research (frontiersin.org)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0356 Anmälningskod: SLU-30061 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%