Ny sökning
VM0135

Speciell patologi

Kursen ger kunskaper om sjukdomars orsaker och utveckling hos våra vanliga husdjur, hur sjukdomar manifesterar sig på vävnads- och organ nivå samt hur de påverkar djuret som helhet. Vidare ges praktisk färdighetsträning i läkemedelsadministration och provtagningsteknik.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 45540 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0135 Anmälningskod: SLU-30152 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%