Ny sökning
VM0137

Infektionsbiologi

Infektionsbiologin beskriver hur smittämnen, såsom bakterier, virus, parasiter, svampar och prioner, infekterar celler, vävnader och organ, samt hur detta leder till sjukdom hos olika värddjur. Kursen ger grundläggande kunskaper ur ett nordiskt veterinärmedicinskt perspektiv.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 68310 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0137 Anmälningskod: SLU-10150 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%