Skolbesök

Senast ändrad: 15 mars 2024
Gymnasieelever får information om våra utbildningar.

Vill du att våra studenter besöker din gymnasieskola? Kanske arrangerar din skola en mässa och vill att våra studenter ska komma för att berätta om SLU:s utbildningar. Eller så kanske du vill att våra studenter håller ett digital informationspass om SLU och deras väg till SLU.

SLU kan besöka din skola för att vara med på en framtidsmässa eller hålla ett digitalt informations- och inspirationspass för enskilda klasser genom onilneföreläsningar.

Under en gymnasiemässa svarar våra studenter på frågor om SLU, berättar om SLU:s utbildningar och om sina erfarenheter av grundprogrammen och om studielivet. De delar även ut mini-broschyrer som informerar om SLU och de studiemöjligheter som finns.  

Under ett digitalt informations- och inspirationspass håller våra studenter i en presentation om SLU, om var våra campus finns, de olika ämnesområdena vid SLU, och vilka utbildningar som erbjuds. Därefter presenterar de sin väg till SLU, sitt program och möjliga framtidsutsikter, samt ger sina bästa tips på att välja rätt utbildning. Ett inspirationspass är en bra möjlighet för alla intresserade att ställa frågor om hur det är att studera vid SLU, det roliga studentlivet och mycket mer.

Skicka ett mejl till study@slu.se med din förfrågan med följande uppgifter:

  • Namn kontaktperson 
  • Mail kontaktperson 
  • Telefonnummer kontaktperson
  • Framtidsmässa eller digitalt inspirationspass
  • Namn på skolan 
  • Ort där skolan ligger
  • Elevernas studiebakgrund 
  • Ämnesområde ni är intresserade att veta mer om
  • Förslag på besöksdatum

   Välkommen med din förfrågan.

Våra ämnesområden

Är du intresserad av djur, natur, skog, hållbarhet, miljö eller något helt annat?

Studenter i laboration där de får bygga sina egna hydroponiska odlingssystem.

Våra program på grundnivå

Har SLU drömutbildningen för dig?

Studenter vid SLU i Uppsala.

Våra yrkesutbildningar

Drömmer du om att bli agronom, hortonom eller jägmästare?

Skogsbrukets digitala verktyg.