Studiebesök

Senast ändrad: 13 september 2023
Flygbild över SLU:s campus i Uppsala.

Vill du få en känsla av vad SLU är och vad vi kan erbjuda just din skola? Kom då på studiebesök för att uppleva miljön på campus och träffa våra studenter. Vi sätter ihop ett program utifrån dina önskemål och planerar för en fullspäckad eftermiddag fylld av inspirerande presentationer.

Under ett studiebesök visar vi upp bredden av SLU:s verksamhet och vad vi kan erbjuda presumtiva studenter. Du får träffa våra studenter som berättar om sina utbildningar vilket ger en bra inblick i de spännande ämnesområden som du kan plugga. Du får också information om de internationella möjligheter som finns för SLU-studenter som bland annat utbytesstudier och sommarkurser. Dessutom är studiebesök ett unikt lärotillfälle eftersom det finns tillfälle att ta del av den pågående forskning som bedrivs vid SLU.  

Under ett studiebesök finns det goda möjligheter att lära känna SLU:s olika studentkårer och deras aktiviteter, samt vilka engagemangsmöjligheter det finns.

Studiebesöket avslutas med en rundvandring av vårt fantastiska campusområde. Här finns chansen för dig att ställa frågor i mindre grupper till våra studenter och få en känsla av miljön och livet på campusområdet.

Är du intresserad av att komma på ett studiebesök till oss? Anmäl din skolklass genom att skicka ett mejl till study@slu.se med följande uppgifter:

  • Namn kontaktperson 
  • Mail kontaktperson 
  • Telefonnummer kontaktperson 
  • Namn på skolan 
  • Antal besökare (elever + lärare)
  • Campuset ni vill besöka
  • Ämnesområden ni är intresserade av
  • Allergier och/eller dietpreferenser 
  • Särskilt stöd (så vi kan anpassa lokalen/utrustningen) 

Välkommen med din anmälan!

Våra ämnesområden

Är du intresserad av djur, natur, skog, hållbarhet, miljö eller något helt annat?

Studenter i laboration där de får bygga sina egna hydroponiska odlingssystem.

Våra program på grundnivå

Har SLU drömutbildningen för dig?

Studenter vid SLU i Uppsala.

Våra yrkesutbildningar

Drömmer du om att bli agronom, hortonom eller jägmästare?

Skogsbrukets digitala verktyg.