Malignt melanom hos hund

Senast ändrad: 28 augusti 2017

Melanom står för ca fyra procent av hundens tumörer. De flesta melanomen som sitter i huden är hos hund godartade. Maligna (elakartade) melanom i huden är på hund precis som på människa en mycket allvarlig sjukdom som ofta har en dålig prognos.

Melanom är den vanligaste tumören i munhålan på hund. Melanom som sitter i munnen, i övergång mellan hud och slemhinna, vid klofalsar samt i ögat är i princip alltid elakartade.  Raser som oftare drabbas av melanom är bland annat: schnauzers, dobermann, skotsk terrier, airedaleterriers, golden retrievers, cocker spaniel.

Det är inte alla melanom som är pigmenterade (sk amelanotiska) och därför kan det vara svårt att bara på utseendet avgöra om en tumör är ett melanom.  För att avgöra detta krävs att man tar ett prov från tumören.

Maligna melanom är mycket spridningsbenägna och sprider sig i första hand till lokala lymfknutor och lungor. Endast kirurgi är inte tillräckligt om det finns tecken på att tumören spridit sig. De vanligaste kompletterande behandlingarna som cytostatika eller strålning har visat sig vara mindre effektiva, eftersom melanomen inte är speciellt känsliga mot dessa terapier.

Vaccinationer som stimulerar hundens eget immunförsvar att bekämpa tumörcellerna är nya behandlingar som man tror mycket på inför framtiden eftersom melanomen är immunogena tumörer.

På SLU håller vi vi för närvarande på att forska om en ny behandling av melanom med ett immunostimulerande vaccin i samarbete med en forskargrupp på Akademiska sjukhuset. Resultaten av dessa vaccinationer är lovande och finns redan publicerade både i en veterinärmedicinsk tidskrift och vid medicinska kongresser.


Kontaktinformation