Mastocytom hos hund

Senast ändrad: 28 augusti 2017

Mastocytom är den vanligaste hudtumören hos hund och utgör ca 20% av hudtumörerna. Mastcellen är en cell som hör till hundens immunförsvar. Mastceller finns på många ställen i kroppen men framförallt i hud, lungor, mag-tarmkanal och lever. Den är aktiv framförallt vid allergiska och inflammatoriska reaktioner. Mastcellerna kan bla utsöndra histamin och heparin. Det är dessa ämnen som gör att mastcellstumörer ibland kan vara röda och kliande och att hundar som har mastocytom även kan få bekymmer med kräkningar. Man har sett att hundar inom raserna boxer, bostonterrier och golden retriever oftare drabbas av mastocytom.

Mastocytomen finns i tre malignitetsgrader. Vilken grad tumören har bestäms genom att man tittar på en bit av tumören i mikroskop, en sk biopsi.

Grad I: Denna typ är mest godartad och sprider sig inte till övriga kroppen, hunden kan bli botad med endast kirurgisk behandling.

Grad II: Mastocytomen i denna grupp har metastaseringsförmåga (5-20% av dem) och växer mer infiltrativt även lokalt.

Grad III: Den mest elakartade gruppen av mastocytom över 80% metastaserar, kirurgin bör alltid kombineras med en kompletterande behandling såsom cytostatikabehandling eller sk”Targeted therapies” med Tyrosinkinasreceptorhämmare. Den sistnämnda terapin är mest effektiv när tumören har en speciell mutation i thyrosinkinaset c-kit. Detta kan undersökas i biopsin.

Behandlingen av mastocytom är i första hand kirurgi. Då mastocytom kan vara väldigt elakartade och stor förmåga att växa tillbaka på stället för operation, så är det viktigt med så väl tilltagen marginal som möjligt vid första operationen.

Beroende på grad, storlek och lokalisation samt ev spridning  kan  kompletterande behandlingar såsom, cytostatika, strålning eller ”targeted therapies”,  bli aktuella. Mastocytom sprider sig i första hand till lokala lymfknutor och bukorgan (lever, mjälte och njurar).


Kontaktinformation