Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Design och Datainsamling

Målet med basinventeringen var initialt att övervaka biologisk mångfald i alla landmiljöer i Sverige, att följa förändringar i vardagslandskapet. En viktig del i programmet var att studera förändringar i landskapskomposition och landskapsstruktur som kan påverka den biologiska mångfalden. Mellan 2003-2018 samlade programmet in, analyserade och presenterade data om tillstånd och förändringar samt påverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden i hela Sverige. Från och med 2019 och framåt samlas dock data in enbart från fjällen.

Programmet övervakar var och i vilken omfattning vissa utvalda arter förekommer, vilket kräver detaljerade undersökningar i fält, samt storskaliga mönster i landskapet, vilket kräver andra metoder än fältinventering. Därför genomfördes datainsamlingen med en kombination av fältinventering och flygbildstolkning och dessa metoder utnyttjas för undersökningar på olika skalor.

Publicerad: 09 december 2020 - Sidansvarig: Pernilla.Christensen@slu.se
Loading…