Hoppa till huvudinnehåll

NILS

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS) är nationella miljöövervakningsprogram med ett flertal inventeringar vars syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap ser ut och förändras över tid. Inventeringarna samlar in data som ligger till grund för Artikel 17 rapporteringen samt uppföljningen av miljökvalitetsmål såväl som Agenda 2030 målen.

Om NILS

Våra inventeringar och deras syfte och uppdragsgivare.

Fältinventering lövskog

Hämta data från NILS

Data från NILS visas under DV Naturdata Landskap.

Blommor

Forskning och samarbeten

Vi bidrar med våra data till olika projekt.

Luktgräsfjäril

Stickprovsdesign

Stickprovsdesignen är gemensam för våra inventeringar.

Ormbunke

Publikationer

Fältmanualer, rapporter, vetenskapliga artiklar mm

Informationsfolder

Information till dig som vi stöter på ute när vi inventerar!

Folder

Fältarbeta hos oss

Varje år söker vi personal för fältinventering under sommarhalvåret.

Nyheter

Kalender

  • onsdag, 18 januari

    Lets talk science!

    Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till m...
Publicerad: 15 maj 2024 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…