Hoppa till huvudinnehåll

NILS

NILS har utvecklats till ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram under vilken ett flertal inventeringar samlas. Inventeringarnas syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap och naturtyper i Sverige ser ut och förändras över tid.

Publicerad: 29 augusti 2022 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys

Avdelningschef: Åsa Hagner

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…