Hoppa till huvudinnehåll

NILS

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS) är ett paraply för nationella miljöövervakningsprogram med ett flertal inventeringar vars syfte är att samla, analysera och presentera data om hur landskap ser ut och förändras över tid. Inventeringarna samlar in data som ligger till grund för Artikel 17 rapporteringen samt uppföljningen av miljökvalitetsmål såväl som Agenda 2030 målen.

Publicerad: 18 januari 2023 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys

Avdelningschef: Åsa Hagner

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…