Hoppa till huvudinnehåll

Fjärils- och humleinventeringen

Fjärils- och humleinventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. Genom att samla in data och analysera tillstånd och förändringar i Sveriges ängs- och betesmarker bidrar vi till uppföljningen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Om fjärils- och humleinventeringen

Övergripande beskrivning av verksamheten och kontaktinformation.

Design och metodik

Hur är inventeringen utformad och hur går fältarbetet till?

Vad inventeras?

Vilka marker och vilka arter ingår i inventeringen?

Publikationer

Ett urval av rapporter och artiklar samt våra fältinstruktioner.

Publicerad: 15 maj 2024 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se

Fjärils- och humleinventeringen, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Saskia Sandring

Avdelningschef: Pernilla Christensen

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…